Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật

Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật

Tiền Giang: Không còn gấu nuôi nhốt tại cơ sở tư nhân

Tiền Giang: Không còn gấu nuôi nhốt tại cơ sở tư nhân

Chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại cơ sở tư nhân

Chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại cơ sở tư nhân

Tiền Giang chuyển giao 5 cá thể gấu tới Vườn Quốc gia Tam Đảo

Tiền Giang chuyển giao 5 cá thể gấu tới Vườn Quốc gia Tam Đảo

Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật cuối cùng tại cơ sở tư nhân ở Tiền Giang

Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật cuối cùng tại cơ sở tư nhân ở Tiền Giang

Thả các cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả các cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thái Nguyên: Người dân tự nguyện chuyển giao hai cá thể gấu đang bị nuôi nhốt

Thái Nguyên: Người dân tự nguyện chuyển giao hai cá thể gấu đang bị nuôi nhốt

Một người dân Thái Nguyên tự nguyện chuyển giao hai cá thể gấu

Một người dân Thái Nguyên tự nguyện chuyển giao hai cá thể gấu