Triển vọng vú sữa vàng ở miền Tây

Triển vọng vú sữa vàng ở miền Tây

Lão nông Hậu Giang trồng vú sữa lạ, vàng óng, cho trái quanh năm

Lão nông Hậu Giang trồng vú sữa lạ, vàng óng, cho trái quanh năm

Những trái cây độc, lạ hút khách của miền Tây

Những trái cây độc, lạ hút khách của miền Tây

Trong nhà đại gia: Bộ bàn ghế 3,2 tỷ, báu vật vạn niên tùng quý hiếm

Trong nhà đại gia: Bộ bàn ghế 3,2 tỷ, báu vật vạn niên tùng quý hiếm

Xuất hiện loại vú sữa lạ: Trái chín màu vàng óng, ăn mát lạnh

Xuất hiện loại vú sữa lạ: Trái chín màu vàng óng, ăn mát lạnh

Xôn xao miền Tây: Loại vú sữa kỳ lạ, màu vàng ươm, ăn mát lạnh

Xôn xao miền Tây: Loại vú sữa kỳ lạ, màu vàng ươm, ăn mát lạnh

Xuất hiện vú sữa lạ chưa từng có ở Hậu Giang: Trái chín màu vàng óng

Xuất hiện vú sữa lạ chưa từng có ở Hậu Giang: Trái chín màu vàng óng

Lạ lùng vú sữa màu vàng óng, cho trái quanh năm

Lạ lùng vú sữa màu vàng óng, cho trái quanh năm

'Phát sốt' với giống vú sữa lạ: Trái chín vàng bóng, ra quả quanh năm

'Phát sốt' với giống vú sữa lạ: Trái chín vàng bóng, ra quả quanh năm

Độc lạ vú sữa vàng óng được trồng ở Việt Nam

Độc lạ vú sữa vàng óng được trồng ở Việt Nam

Độc lạ vú sữa vàng óng được trồng ở Việt Nam

Độc lạ vú sữa vàng óng được trồng ở Việt Nam