Thả cá thể rùa biển quý hiếm về tự nhiên

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về tự nhiên

Cứu thành công cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân

Cứu thành công cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân

Thả hai cá thể rùa quý hiếm về biển

Thả hai cá thể rùa quý hiếm về biển

Rùa biển nằm trong sách đỏ mắc lưới ngư dân trên vùng phá Tam Giang

Rùa biển nằm trong sách đỏ mắc lưới ngư dân trên vùng phá Tam Giang

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về tự nhiên

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về tự nhiên

Ngỡ ngàng lai lịch cá thể rùa biển mắc lưới ngư dân phá Tam Giang

Ngỡ ngàng lai lịch cá thể rùa biển mắc lưới ngư dân phá Tam Giang

Cứu hộ thành công cá thể rùa quý hiếm thả về vùng biển Thuận An

Cứu hộ thành công cá thể rùa quý hiếm thả về vùng biển Thuận An

Rùa biển quý hiếm đi lạc, mắc lưới ngư dân Huế

Rùa biển quý hiếm đi lạc, mắc lưới ngư dân Huế

Thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng 8kg về biển

Thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng 8kg về biển

Huế: Ngư dân giải cứu con rùa quý hiếm bị mắc vào nò sáo

Huế: Ngư dân giải cứu con rùa quý hiếm bị mắc vào nò sáo

Cứu thành công cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân

Cứu thành công cá thể rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân

Cứu hộ và thả một cá thể rùa quý hiếm về biển

Cứu hộ và thả một cá thể rùa quý hiếm về biển

Chú rùa biển nặng 8 kg lạc vào phá Tam Giang

Chú rùa biển nặng 8 kg lạc vào phá Tam Giang

Kiểm tra nò sáo, phát hiện cá thể rùa quý hiếm mắc bẫy

Kiểm tra nò sáo, phát hiện cá thể rùa quý hiếm mắc bẫy

Ngư dân Quảng Trị bắt được rùa quý hiếm, nặng 12kg

Ngư dân Quảng Trị bắt được rùa quý hiếm, nặng 12kg

Rùa biển nặng 8 kg trong sách đỏ mắc vào ngư cụ

Rùa biển nặng 8 kg trong sách đỏ mắc vào ngư cụ

Thu phí BOT đường thủy: Lợi bất cập hại

Thu phí BOT đường thủy: Lợi bất cập hại