Phá đường dây làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền tỷ của Công ty tài chính

Phá đường dây làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền tỷ của Công ty tài chính

Bắc Ninh: Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Bắc Ninh: Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Nhân viên cũ làm giả giấy tờ, lừa 1 tỷ đồng của Fe Credit

Nhân viên cũ làm giả giấy tờ, lừa 1 tỷ đồng của Fe Credit

Công ty Fe Credit đã bị móc túi tiền tỷ bằng thủ đoạn đơn giản không tưởng

Công ty Fe Credit đã bị móc túi tiền tỷ bằng thủ đoạn đơn giản không tưởng

9X chủ mưu băng làm giả chứng minh thư, chiếm đoạt 1 tỷ

9X chủ mưu băng làm giả chứng minh thư, chiếm đoạt 1 tỷ

Phát lộ đường dây làm giả chứng minh thư chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính

Phát lộ đường dây làm giả chứng minh thư chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính

Lợi dụng kẽ hở của Công ty Fe Credit ở TP HCM, 3 đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Lợi dụng kẽ hở của Công ty Fe Credit ở TP HCM, 3 đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Triệt xóa đường dây làm giả con dấu của 41 Công an tỉnh, thành để lừa đảo

Triệt xóa đường dây làm giả con dấu của 41 Công an tỉnh, thành để lừa đảo

Làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt tiền tỷ

Làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt tiền tỷ

Làm giả con dấu, tài liệu vay tiền tỷ của công ty tài chính rồi ăn chia

Làm giả con dấu, tài liệu vay tiền tỷ của công ty tài chính rồi ăn chia

Làm giả CMND và hóa đơn tiền điện chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

Làm giả CMND và hóa đơn tiền điện chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng