Bất ngờ với kết quả xét nghiệm thịt gà của trường mầm non ở Bắc Ninh

Bất ngờ với kết quả xét nghiệm thịt gà của trường mầm non ở Bắc Ninh

Vụ học sinh Bắc Ninh nhiễm sán lợn: Làm rõ nguồn cung thực phẩm cho Công ty Hương Thành

Vụ học sinh Bắc Ninh nhiễm sán lợn: Làm rõ nguồn cung thực phẩm cho Công ty Hương Thành

Vụ nhiễm sán lợn ở Thuận Thành: Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh báo cáo như thế nào?

Vụ nhiễm sán lợn ở Thuận Thành: Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh báo cáo như thế nào?

Hà Nội: Xác minh nguồn gốc thịt lợn cung cấp cho công ty Hương Thành

Hà Nội: Xác minh nguồn gốc thịt lợn cung cấp cho công ty Hương Thành

Kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm ở cơ sở cung cấp cho trường Thanh Khương

Kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm ở cơ sở cung cấp cho trường Thanh Khương

Đã có kết quả xét nghiệm thịt gà của trường mầm non có trẻ bị nhiễm sán

Đã có kết quả xét nghiệm thịt gà của trường mầm non có trẻ bị nhiễm sán

Không còn mẫu thịt nghi nhiễm sán lợn ở trường học Bắc Ninh để điều tra

Không còn mẫu thịt nghi nhiễm sán lợn ở trường học Bắc Ninh để điều tra

Vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn: Nhiều phụ huynh bất ngờ với báo cáo của Ban ATTP Bắc Ninh

Vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn: Nhiều phụ huynh bất ngờ với báo cáo của Ban ATTP Bắc Ninh

Vụ hàng trăm học sinh mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Ban Quản lý An toàn thực phẩm báo cáo gì?

Vụ hàng trăm học sinh mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Ban Quản lý An toàn thực phẩm báo cáo gì?

Vụ HS nhiễm sán lợn: Đơn vị nào cung cấp thực phẩm cho Cty Hương Thành?

Vụ HS nhiễm sán lợn: Đơn vị nào cung cấp thực phẩm cho Cty Hương Thành?

Ban Quản lý An toàn thực phẩm báo cáo gì vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn?

Ban Quản lý An toàn thực phẩm báo cáo gì vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn?