Đắk Lắk: Thu giữ lượng lớn hạt nêm, mì chính không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ lượng lớn hạt nêm, mì chính không rõ nguồn gốc

Bắt giữ gần 34kg hàng cấm tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Bắt giữ gần 34kg hàng cấm tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Đắk Lắk: Thu giữ trên 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ trên 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 10 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 10 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn bột nêm và mì chính không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn bột nêm và mì chính không rõ nguồn gốc

Thu giữ 10 tấn bột ngọt, hạt nêm không rõ nguồn gốc

Thu giữ 10 tấn bột ngọt, hạt nêm không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Bắt giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Bắt giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Hơn 10 tấn gia vị không nguồn gốc chuẩn bị vào bếp ăn

Hơn 10 tấn gia vị không nguồn gốc chuẩn bị vào bếp ăn

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phát hiện gần 100kg ruốc mốc, ôi thiu tại chợ đầu mối

Phát hiện gần 100kg ruốc mốc, ôi thiu tại chợ đầu mối

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Mua hơn 10 tấn hạt nêm Krorr, bột ngọt A-One, Ajinomoto không chứng từ

Mua hơn 10 tấn hạt nêm Krorr, bột ngọt A-One, Ajinomoto không chứng từ

Phát hiện số lượng lớn Hạt nêm Knorr và Bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phát hiện số lượng lớn Hạt nêm Knorr và Bột ngọt không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc trong kho

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc trong kho

Phát hiện hàng chục tấn hạt nêm không có nguồn gốc

Phát hiện hàng chục tấn hạt nêm không có nguồn gốc

Bắt giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc

Bắt giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc

Hơn 10 tấn bột ngọt, hạt nêm không rõ nguồn gốc sắp tuồn ra thị trường

Hơn 10 tấn bột ngọt, hạt nêm không rõ nguồn gốc sắp tuồn ra thị trường

Thu giữ hơn 10 tấn bột nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn bột nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phát hiện 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phát hiện 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc trong kho

Hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc trong kho