Khuyến khích chế độ làm việc sáng tạo theo nhóm

Khuyến khích chế độ làm việc sáng tạo theo nhóm

Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư

Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư

Giải hạn đầu năm, hãy gieo mầm thiện hơn là cúng bái

Giải hạn đầu năm, hãy gieo mầm thiện hơn là cúng bái

Trả lại hơn 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân để quên

Trả lại hơn 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân để quên

Lao công bệnh viện trả lại túi chứa 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân

Lao công bệnh viện trả lại túi chứa 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy trả lại hơn 100 triệu đồng khách bỏ quên

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy trả lại hơn 100 triệu đồng khách bỏ quên

Nhân viên vệ sinh nhặt được 102 triệu trong bệnh viện, trả lại bệnh nhân

Dẫn chị đi khám bệnh, người phụ nữ bỏ quên 100 triệu ngoài ghế chờ

Nhặt được 102 triệu đồng, trả lại cho bệnh nhân

Trả lại hơn 102 triệu đồng cho người bỏ quên tại Bệnh viện Chợ Rẫy