Đâm người trọng thương sau va chạm xe máy

Đâm người trọng thương sau va chạm xe máy

Sau va chạm xe máy, rút dao đâm người trọng thương

Sau va chạm xe máy, rút dao đâm người trọng thương

Va chạm giao thông, côn đồ đâm người thừa sống thiếu chết

Va chạm giao thông, côn đồ đâm người thừa sống thiếu chết

Nam thanh niên rút dao đâm người gục giữa đường sau va quẹt xe máy

Nam thanh niên rút dao đâm người gục giữa đường sau va quẹt xe máy

Khởi tố kẻ đâm người sau khi va chạm giao thông

Khởi tố kẻ đâm người sau khi va chạm giao thông

Thanh niên rút dao bấm đâm người liên tục sau va chạm giao thông

Thanh niên rút dao bấm đâm người liên tục sau va chạm giao thông

Rút dao đâm liên tiếp người va chạm xe máy

Rút dao đâm liên tiếp người va chạm xe máy