Tìm thấy thi thể người bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Tìm thấy thi thể người bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước thủy điện cuốn trôi cách hiện trường 10km

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước thủy điện cuốn trôi cách hiện trường 10km

Người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Thủy điện xả nước cuốn trôi 1 người có xả đúng quy trình?

Thủy điện xả nước cuốn trôi 1 người có xả đúng quy trình?

Người đàn ông bị nước của thủy điện cuốn trôi khi nhặt sắt vụn

Người đàn ông bị nước của thủy điện cuốn trôi khi nhặt sắt vụn

Thủy điện xả nước, người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi

Thủy điện xả nước, người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi

Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người chăn bò bị cuốn trôi

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người chăn bò bị cuốn trôi

Làm rõ vụ tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc ở Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3

Làm rõ vụ tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc ở Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 cất giấu cả 'kho' gỗ rừng

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 cất giấu cả 'kho' gỗ rừng