Vụ 45 học sinh nhập viện, kỷ luật 2 cán bộ

Vụ 45 học sinh nhập viện, kỷ luật 2 cán bộ

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Hai y sĩ bị kỷ luật trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Hai y sĩ bị kỷ luật trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Kỷ luật nhân viên y tế vụ học sinh nhập viện sau súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhân viên y tế vụ học sinh nhập viện sau súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Khiển trách nhiều cán bộ liên quan vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng ngừa sâu răng

Kiểm điểm cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng nước fluor

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng Fluor: Kỷ luật 2 cán bộ Y tế