Ổ nhóm lừa đảo 'chạy' vào ngành Công an lĩnh án

Ổ nhóm lừa đảo 'chạy' vào ngành Công an lĩnh án

Đường dây lừa 'chạy việc' vào ngành công an, y tế, 'đút túi' 5 tỷ đồng

Đường dây lừa 'chạy việc' vào ngành công an, y tế, 'đút túi' 5 tỷ đồng

Lừa xin việc vào công an, bệnh viện chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Lừa xin việc vào công an, bệnh viện chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Nhóm lừa đảo giả chữ ký nhiều bộ trưởng, chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm lừa đảo giả chữ ký nhiều bộ trưởng, chiếm đoạt tiền tỷ

Xét xử 5 bị cáo trong đường dây lừa 'chạy việc'

Xét xử 5 bị cáo trong đường dây lừa 'chạy việc'

Nhóm lừa tiền tỷ 'chạy vào' công an, bệnh viện lĩnh án

Nhóm lừa tiền tỷ 'chạy vào' công an, bệnh viện lĩnh án

Mất bạc tỷ vì muốn chạy việc vào ngành công an, y tế