Đổi mới sân khấu hòa nhịp với sự phát triển của Thủ đô

Đổi mới sân khấu hòa nhịp với sự phát triển của Thủ đô

Ngày 29.12, Đại hội Hội Sân khấu Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội...
Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn là tân Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn là tân Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội

Khích lệ sáng tạo nghệ thuật

Khích lệ sáng tạo nghệ thuật

40 năm Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội: Kiên định mục tiêu dân tộc và hiện đại

40 năm Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội: Kiên định mục tiêu dân tộc và hiện đại

Cần đầu tư nhiều hơn cho… khán giả sân khấu

Cần đầu tư nhiều hơn cho… khán giả sân khấu

Sân khấu Hà Nội: Lảng tránh hiện thực đương thời?

Sân khấu Hà Nội: Lảng tránh hiện thực đương thời?

Văn nghệ sĩ Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác

Văn nghệ sĩ Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác

Nâng cao chất lượng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật Thủ đô

Nâng cao chất lượng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật Thủ đô

Sân khấu vẫn thiếu hơi thở cuộc sống

Sân khấu vẫn thiếu hơi thở cuộc sống

Sân khấu Hà Nội ít khán giả vì nửa vời?

Sân khấu Hà Nội ít khán giả vì nửa vời?

Sân khấu Thủ đô: Đang lảng tránh hiện thực đương thời

Sân khấu Thủ đô: Đang lảng tránh hiện thực đương thời

Sân khấu thiếu tác phẩm về đời sống Hà Nội đương đại

Sân khấu thiếu tác phẩm về đời sống Hà Nội đương đại

Sân khấu Hà Nội còn thiếu các vở diễn về cuộc sống hôm nay

Sân khấu Hà Nội còn thiếu các vở diễn về cuộc sống hôm nay

Bế giảng Hội nghị tập huấn về Văn học, Nghệ thuật

Bế giảng Hội nghị tập huấn về Văn học, Nghệ thuật

Hội thảo 'Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghệ sĩ sân khấu Thủ đô'

Hội thảo 'Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghệ sĩ sân khấu Thủ đô'

Giải thưởng Hội liên hiệp VHNT bằng 10 bát phở, Chủ tịch Hội nói gì?

Giải thưởng Hội liên hiệp VHNT bằng 10 bát phở, Chủ tịch Hội nói gì?

Sân khấu Hà Nội: 'Đỉnh cao mang tính kinh kỳ'

Sân khấu Hà Nội: 'Đỉnh cao mang tính kinh kỳ'

Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp

Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp

Vực dậy sân khấu Hà Nội trong thời 4.0

Vực dậy sân khấu Hà Nội trong thời 4.0

Đâu rồi một sân khấu tiên phong?

Đâu rồi một sân khấu tiên phong?

'Điều còn lại' - làn gió mới của chèo hiện đại

'Điều còn lại' - làn gió mới của chèo hiện đại

Tín hiệu vui cho nghệ thuật Chèo

Tín hiệu vui cho nghệ thuật Chèo

Sân khấu chèo vẫn thiếu vắng những tài năng

Sân khấu chèo vẫn thiếu vắng những tài năng

Chờ đợi sự chuyển mình đổi mới của chèo

Chờ đợi sự chuyển mình đổi mới của chèo

Hãy bằng lòng đi, miễn là khán giả chấp nhận

Hãy bằng lòng đi, miễn là khán giả chấp nhận

Sức sống mãnh liệt của nghệ thuật chèo

Sức sống mãnh liệt của nghệ thuật chèo

Buồn vui sau một liên hoan chèo

Buồn vui sau một liên hoan chèo

Liên hoan Chèo toàn quốc 2019: Trao 5 Huy chương Vàng cho các vở diễn xuất sắc

Liên hoan Chèo toàn quốc 2019: Trao 5 Huy chương Vàng cho các vở diễn xuất sắc

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Bế mạc Liên hoan chèo toàn quốc 2019: Tôn vinh nghệ thuật chèo truyền thống

Bế mạc Liên hoan chèo toàn quốc 2019: Tôn vinh nghệ thuật chèo truyền thống

'Mưa vàng' được trao tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

'Mưa vàng' được trao tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Bộ môn chèo có đang thực sự 'sống'?

Bộ môn chèo có đang thực sự 'sống'?

Ứng dụng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn: Ai cũng mong nhưng còn 'nghèo quá'

Ứng dụng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn: Ai cũng mong nhưng còn 'nghèo quá'

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn

Tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn

Sáng tác nghệ thuật về Hà Nội: Nhiều chất liệu, nhưng ít tác phẩm hay

Sáng tác nghệ thuật về Hà Nội: Nhiều chất liệu, nhưng ít tác phẩm hay

Định hướng sáng tác cho thế hệ kế cận: Kinh nghiệm từ lớp trước

Định hướng sáng tác cho thế hệ kế cận: Kinh nghiệm từ lớp trước

Chia sẻ kinh nghiệm để có tác phẩm tốt về Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm để có tác phẩm tốt về Hà Nội

Sân khấu Hà Nội: Nghĩ xa để tiến xa

Sân khấu Hà Nội: Nghĩ xa để tiến xa

Sân khấu với cách mạng công nghiệp 4.0

Sân khấu với cách mạng công nghiệp 4.0