Hàng loạt vụ án lớn được phá: Dấu ấn người đứng đầu

Hàng loạt vụ án lớn được phá: Dấu ấn người đứng đầu

Với những vụ án lớn, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho rằng vai trò của người...
Giám đốc Công an An Giang nói về 3 'chiến dịch' lớn

Giám đốc Công an An Giang nói về 3 'chiến dịch' lớn

Đại tá Đinh Văn Nơi: 'Không khoan nhượng các loại tội phạm'

Đại tá Đinh Văn Nơi: 'Không khoan nhượng các loại tội phạm'

Khởi tố 3 bị can lừa đảo 'chạy điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Khởi tố 3 bị can lừa đảo 'chạy điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Bắt tạm giam 3 đối tượng 'âm mưu' dùng 20 tỉ đồng 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác

Bắt tạm giam 3 đối tượng 'âm mưu' dùng 20 tỉ đồng 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác

Vụ lừa đảo chi 20 tỷ 'đẩy' giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác: 3 nghi phạm bị bắt giam là ai?

Vụ lừa đảo chi 20 tỷ 'đẩy' giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác: 3 nghi phạm bị bắt giam là ai?

An Giang: Khởi tố nhóm chạy 20 tỷ đồng để 'điều động' Giám đốc Công an tỉnh

An Giang: Khởi tố nhóm chạy 20 tỷ đồng để 'điều động' Giám đốc Công an tỉnh

Bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây 'chạy điều động' cán bộ

Bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây 'chạy điều động' cán bộ

Thông tin mới vụ chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Thông tin mới vụ chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Bắt giam 3 đối tượng vụ lừa đảo 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh giá 20 tỷ

Bắt giam 3 đối tượng vụ lừa đảo 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh giá 20 tỷ

Bắt giam 3 đối tượng lừa 10 tỷ đồng 'điều chuyển' Giám đốc Công an đi tỉnh khác

Bắt giam 3 đối tượng lừa 10 tỷ đồng 'điều chuyển' Giám đốc Công an đi tỉnh khác

Vụ chi 20 tỷ để điều chuyển Giám đốc Công an: Khởi tố 3 người

Vụ chi 20 tỷ để điều chuyển Giám đốc Công an: Khởi tố 3 người

Khởi tố 3 bị can vụ tội phạm chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc công an tỉnh An Giang

Khởi tố 3 bị can vụ tội phạm chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc công an tỉnh An Giang

Khởi tố 3 đối tượng lừa 'chạy điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh

Khởi tố 3 đối tượng lừa 'chạy điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh

Khởi tố các đối tượng 'ra giá 20 tỷ điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh

Khởi tố các đối tượng 'ra giá 20 tỷ điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh

An Giang: Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây 'Chạy điều động'

An Giang: Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây 'Chạy điều động'

Khởi tố 3 kẻ lừa 20 tỷ đồng 'chạy' điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Khởi tố 3 kẻ lừa 20 tỷ đồng 'chạy' điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Tạm giam 3 người 'chạy' điều động đại tá Đinh Văn Nơi

Tạm giam 3 người 'chạy' điều động đại tá Đinh Văn Nơi

Bắt giam 3 người liên quan vụ chi 20 tỷ chạy điều động giám đốc công an

Bắt giam 3 người liên quan vụ chi 20 tỷ chạy điều động giám đốc công an

Diễn biến mới vụ chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Diễn biến mới vụ chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Vụ chi 20 tỉ để 'đẩy' Giám đốc Công an An Giang: Bắt tạm giam 3 bị can

Vụ chi 20 tỉ để 'đẩy' Giám đốc Công an An Giang: Bắt tạm giam 3 bị can

Khởi tố giám đốc sản xuất, buôn hàng giả ở An Giang

Khởi tố giám đốc sản xuất, buôn hàng giả ở An Giang

Chi 20 tỷ điều chuyển GĐ Công an: 'Thu hồi tang vật'

Chi 20 tỷ điều chuyển GĐ Công an: 'Thu hồi tang vật'

Vụ chạy 20 tỷ để điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Vụ chạy 20 tỷ để điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Khởi tố chủ mưu vụ dùng tiền điều động Giám đốc Công an tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'

Khởi tố chủ mưu vụ dùng tiền điều động Giám đốc Công an tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'

Khởi tố trùm hàng giả dùng 20 tỷ âm mưu 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Khởi tố trùm hàng giả dùng 20 tỷ âm mưu 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Phê chuẩn khởi tố bị can trong vụ 'âm mưu' dùng 20 tỉ đồng điều chuyển Giám đốc Công an

Phê chuẩn khởi tố bị can trong vụ 'âm mưu' dùng 20 tỉ đồng điều chuyển Giám đốc Công an

Khởi tố giám đốc chi tiền 'đẩy' giám đốc công an đi nơi khác

Khởi tố giám đốc chi tiền 'đẩy' giám đốc công an đi nơi khác

Công an An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án 'Sản xuất buôn bán hàng giả' ở TP. Châu Đốc

Công an An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án 'Sản xuất buôn bán hàng giả' ở TP. Châu Đốc

Khởi tố trùm hàng giả dùng 20 tỷ âm mưu 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Khởi tố trùm hàng giả dùng 20 tỷ âm mưu 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Khởi tố đối tượng cầm đầu trong vụ chi 20 tỉ để 'đẩy' Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác

Khởi tố đối tượng cầm đầu trong vụ chi 20 tỉ để 'đẩy' Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác

An Giang: Khởi tố đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả với số lượng khủng

An Giang: Khởi tố đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả với số lượng khủng

Khởi tố người 'chạy' điều động giám đốc công an đi nơi khác

Khởi tố người 'chạy' điều động giám đốc công an đi nơi khác

Khởi tố 'trùm hàng giả' lập mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Khởi tố 'trùm hàng giả' lập mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Diễn biến mới nhất vụ 'điều chuyển' giám đốc Công an An Giang giá 20 tỷ

Diễn biến mới nhất vụ 'điều chuyển' giám đốc Công an An Giang giá 20 tỷ

Khởi tố đối tượng liên quan vụ 'bứng' giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác

Khởi tố đối tượng liên quan vụ 'bứng' giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác

Thêm đối tượng vụ 'Chạy điều động' Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Thêm đối tượng vụ 'Chạy điều động' Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can kẻ chủ mưu vụ 'điều chuyển' giám đốc công an với giá 20 tỷ đồng

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can kẻ chủ mưu vụ 'điều chuyển' giám đốc công an với giá 20 tỷ đồng

Khởi tố kẻ chủ mưu vụ 'điều động' giám đốc Công an đi nơi khác giá 20 tỷ đồng

Khởi tố kẻ chủ mưu vụ 'điều động' giám đốc Công an đi nơi khác giá 20 tỷ đồng

Diễn biến mới vụ tội phạm chi 20 tỷ 'đẩy' Giám đốc Công an đi nơi khác

Diễn biến mới vụ tội phạm chi 20 tỷ 'đẩy' Giám đốc Công an đi nơi khác

Xử lý kẻ dùng 20 tỉ đồng 'điều chuyển' giám đốc Công an đi nơi khác

Xử lý kẻ dùng 20 tỉ đồng 'điều chuyển' giám đốc Công an đi nơi khác

Diễn biến mới nhất vụ chi 20 tỉ đồng để 'đẩy' Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác

Diễn biến mới nhất vụ chi 20 tỉ đồng để 'đẩy' Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác

Vì sao nhiều đối tượng muốn 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Vì sao nhiều đối tượng muốn 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Chuyện 'ngược đời' và bản lĩnh người cán bộ công an

Chuyện 'ngược đời' và bản lĩnh người cán bộ công an

Những vụ án đích thân Giám đốc Công an An Giang chỉ đạo triệt phá

Những vụ án đích thân Giám đốc Công an An Giang chỉ đạo triệt phá