Ai ở Bệnh viện 108 chỉ định cụ ông 85 tuổi siêu âm thai?

Ai ở Bệnh viện 108 chỉ định cụ ông 85 tuổi siêu âm thai?

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định 'siêu âm thai nhi', đại diện Bệnh viện nói gì?

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định 'siêu âm thai nhi', đại diện Bệnh viện nói gì?

Mạng xã hội xôn xao vì bệnh viện ghi 'siêu âm thai nhi' cho cụ ông 85 tuổi

Mạng xã hội xôn xao vì bệnh viện ghi 'siêu âm thai nhi' cho cụ ông 85 tuổi

Xử phạt với các nhân viên chỉ định siêu âm thai cho cụ ông 85 tuổi

Xử phạt với các nhân viên chỉ định siêu âm thai cho cụ ông 85 tuổi

Hà Nội: Cụ ông 85 tuổi bất ngờ vì được siêu âm thai nhi

Hà Nội: Cụ ông 85 tuổi bất ngờ vì được siêu âm thai nhi

Bệnh viện 108 lên tiếng vụ phiếu chỉ định 'siêu âm thai nhi' cho cụ ông 85 tuổi

Bệnh viện 108 lên tiếng vụ phiếu chỉ định 'siêu âm thai nhi' cho cụ ông 85 tuổi

Bệnh viện 108 lên tiếng vụ chỉ định 'siêu âm Doppler thai nhi' cho cụ ông 85 tuổi

Bệnh viện 108 lên tiếng vụ chỉ định 'siêu âm Doppler thai nhi' cho cụ ông 85 tuổi

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định siêu âm Doppler thai nhi: Bệnh viện 108 thông tin chính thức

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định siêu âm Doppler thai nhi: Bệnh viện 108 thông tin chính thức

BV 108 nói gì về thông tin 'siêu âm thai nhi cho cụ ông 85 tuổi'?

BV 108 nói gì về thông tin 'siêu âm thai nhi cho cụ ông 85 tuổi'?

Bệnh viện 108 nhận thiếu sót trong vụ 'chỉ định cụ ông đi siêu âm thai'

Bệnh viện 108 nhận thiếu sót trong vụ 'chỉ định cụ ông đi siêu âm thai'

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định siêu âm thai, Bệnh viện 108 nói gì?

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định siêu âm thai, Bệnh viện 108 nói gì?

Sơ suất do đánh máy, cụ ông 85 tuổi nhận phiếu yêu cầu siêu âm thai

Sơ suất do đánh máy, cụ ông 85 tuổi nhận phiếu yêu cầu siêu âm thai

Đòi tiền không được, ném xăng 'thiêu' người khác

Đòi tiền không được, ném xăng 'thiêu' người khác

Tình tiết mới vụ cháu bé nghi bị xiết cổ đến chết

Tình tiết mới vụ cháu bé nghi bị xiết cổ đến chết

Một giám đốc doanh nghiệp bị hất xăng đốt nguy kịch

Một giám đốc doanh nghiệp bị hất xăng đốt nguy kịch