Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 16/4, 100% đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch...
Thiếu tướng Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân chủ tịch tỉnh 53 tuổi

Hà Tĩnh có tân chủ tịch tỉnh 53 tuổi

Hà Tĩnh có Tân Chủ tịch UBND Tỉnh

Hà Tĩnh có Tân Chủ tịch UBND Tỉnh

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với ông Trần Tiến Hưng

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với ông Trần Tiến Hưng

Ban Bí thư điều động Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư điều động Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Nghệ An được giới thiệu bầu Chủ tịch Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Nghệ An được giới thiệu bầu Chủ tịch Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giới thiệu Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giới thiệu Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Cảng quốc tế Lào - Việt đón tàu container đầu tiên của Tân Cảng Sài Gòn

Cảng quốc tế Lào - Việt đón tàu container đầu tiên của Tân Cảng Sài Gòn

Lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng để bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng để bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2021

Hà Tĩnh muốn đóng cửa mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Hà Tĩnh muốn đóng cửa mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Hà Tĩnh vẫn quyết 'khai tử' mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Hà Tĩnh vẫn quyết 'khai tử' mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn An Việt Phát vận hành nhà máy chế biến lâm sản hơn 1.287 tỷ đồng

Tập đoàn An Việt Phát vận hành nhà máy chế biến lâm sản hơn 1.287 tỷ đồng

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Cán bộ cốt cán Hà Tĩnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ cốt cán Hà Tĩnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các sở, ngành đồng hành, hỗ trợ thành phố phát triển xứng đáng là 'trái tim' của Hà Tĩnh

Các sở, ngành đồng hành, hỗ trợ thành phố phát triển xứng đáng là 'trái tim' của Hà Tĩnh

19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập

19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập

Hà Tĩnh 'mở đường' cho dự án trang trại phong điện hơn 4.600 tỷ đồng của HBRE

Hà Tĩnh 'mở đường' cho dự án trang trại phong điện hơn 4.600 tỷ đồng của HBRE

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu 950 tỷ nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu 950 tỷ nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu Cửa Hội nối Nghệ An với Hà Tĩnh

Thông xe cầu Cửa Hội nối Nghệ An với Hà Tĩnh