Một tấm lòng dành cho nước Nga

Một tấm lòng dành cho nước Nga

Ra mắt cuốn sách 'Nước Nga - Hành trình tới tương lai' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Nước Nga - Hành trình tới tương lai' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Nước Nga - Hành trình tới tương lai' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Nước Nga - Hành trình tới tương lai' của nhà báo Hồ Quang Lợi

'Nước Nga - Hành trình tới tương lai': Những thước phim sống động về nước Nga

'Nước Nga - Hành trình tới tương lai': Những thước phim sống động về nước Nga

Ra mắt 'Nước Nga - Hành trình tới tương lai' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt 'Nước Nga - Hành trình tới tương lai' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt sách 'Nước Nga-Hành trình tới tương lai'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt sách 'Nước Nga-Hành trình tới tương lai'

Cuốn phim sống động bằng ngôn từ của nhà báo Hồ Quang Lợi

Cuốn phim sống động bằng ngôn từ của nhà báo Hồ Quang Lợi