Chàng trai vật lộn với sóng dữ cứu người ở Hoàng Sa

Chàng trai vật lộn với sóng dữ cứu người ở Hoàng Sa

Quảng Ngãi: Vinh danh 9 Công dân tiêu biểu năm 2018

Quảng Ngãi: Vinh danh 9 Công dân tiêu biểu năm 2018

Quảng Ngãi vinh danh 9 công dân tiêu biểu

Quảng Ngãi vinh danh 9 công dân tiêu biểu

Quảng Ngãi vinh danh Công dân tiêu biểu năm 2018

Quảng Ngãi vinh danh Công dân tiêu biểu năm 2018

Vinh danh chàng trai trẻ nhảy xuống biển cứu người trong sóng dữ

Vinh danh chàng trai trẻ nhảy xuống biển cứu người trong sóng dữ

Vinh danh 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

Vinh danh 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

Ngày Xuân kể chuyện Ron 'hiệp sĩ'

Lòng nhân ái thấm đẫm trong máu

Cứu người trong sóng dữ

Ngư dân Trần Thanh Ron nhận Huân chương dũng cảm

Trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân cứu người trên biển

Ngư dân xả thân cứu người ở vùng biển Hoàng Sa được Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm

Tặng huân chương cho ngư dân dũng cảm

Trao tặng Huân chương Dũng cảm cho ngư dân cứu người giữa biển

Tặng huân chương dũng cảm cho ngư dân Quảng Ngãi cứu người

Trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân cứu người gặp nạn trên biển

Trao Huân chương Dũng cảm cho ngư dân cứu người trên biển

Trao tặng Huân chương Dũng cảm cho ngư dân trẻ

Trao tặng Huân chương dũng cảm cho ngư dân cứu người giữa biển Hoàng Sa

Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm cho một ngư dân

Tặng Huân chương dũng cảm cho ngư dân cứu người trên biển

Trao tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho ngư dân Trần Thanh Ron

Trao Huân chương dũng cảm cứu người trên biển cho ngư dân Trần Thanh Ron

Trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước tặng ngư dân cứu người

Trao tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho ngư dân Quảng Ngãi