Vụ dân tố bị đánh: Công an nói tự gục mặt trên bàn, không đánh?

Vụ dân tố bị đánh: Công an nói tự gục mặt trên bàn, không đánh?

Quảng Ngãi: Mùa phơi cá khô

Quảng Ngãi: Mùa phơi cá khô

Vụ dân tố bị đánh: Công an nói tự gục mặt trên bàn, không đánh?

Vụ dân tố bị đánh: Công an nói tự gục mặt trên bàn, không đánh?

Công an Gia Lai bác thông tin cảnh sát đánh người nhập viện

Công an Gia Lai bác thông tin cảnh sát đánh người nhập viện

Nam thanh niên chấn động não sau khi làm việc với công an

Nam thanh niên chấn động não sau khi làm việc với công an

Thanh niên 21 tuổi 'chấn động não' sau khi làm việc với công an

Thanh niên 21 tuổi 'chấn động não' sau khi làm việc với công an

Gia Lai: Thanh niên 'chấn động não' sau khi ở trụ sở công an huyện

Gia Lai: Thanh niên 'chấn động não' sau khi ở trụ sở công an huyện