Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ bằng cách nào?

Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ bằng cách nào?

Ngày 27/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội thảo 'Các giải pháp, chính sách nâng cao chất...
Sẽ xem xét phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho đào tạo tiến sĩ

Sẽ xem xét phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho đào tạo tiến sĩ

Bước chuyển lớn về năng lực của giáo viên

Bước chuyển lớn về năng lực của giáo viên

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính xanh

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính xanh

Vụ 'băm nát' rừng đồi tại Ninh Thuận: Có dấu hiệu tận thu khoáng sản

Vụ 'băm nát' rừng đồi tại Ninh Thuận: Có dấu hiệu tận thu khoáng sản

Phản hồi từ bài viết 'Rừng đồi Từ Thiện đang bị tàn phá nghiêm trọng'

Phản hồi từ bài viết 'Rừng đồi Từ Thiện đang bị tàn phá nghiêm trọng'

Nước rút vòng chung khảo nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ ba

60% doanh nghiệp chưa bao giờ đề xuất vay vốn ngân hàng xanh

Nước uống nhiễm khuẩn: Phụ huynh yêu cầu tẩy chay nhãn hàng Việt Xưa

Nhà giáo và những sáng tạo hướng tới học sinh

Giải thưởng 'Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo': Đến với học trò bằng tất cả trái tim và trí tuệ

Chân dung 6 nhà giáo nổi bật trong sáng tạo hướng tới học sinh

6 nhà giáo Thủ đô nổi bật trong sáng tạo hướng tới học sinh