Cô giáo trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh tím chân bị kỷ luật

Cô giáo trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh tím chân bị kỷ luật

Cô giáo đánh học sinh bầm tím bị kỷ luật ở mức cảnh cáo

Cô giáo đánh học sinh bầm tím bị kỷ luật ở mức cảnh cáo

Hà Nội: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh do vào lớp chậm

Hà Nội: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh do vào lớp chậm

Khiển trách giáo viên đánh học sinh tại trường Nguyễn Tri Phương

Khiển trách giáo viên đánh học sinh tại trường Nguyễn Tri Phương

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân 11 học sinh lớp 2

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân 11 học sinh lớp 2

Cảnh cáo cô giáo trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh

Cảnh cáo cô giáo trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh liên tiếp vào chân học sinh

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh liên tiếp vào chân học sinh

Cô giáo đánh học sinh bầm tím chân bị kỷ luật cảnh cáo

Cô giáo đánh học sinh bầm tím chân bị kỷ luật cảnh cáo

Hà Nội: Cảnh cáo giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Cảnh cáo giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân học sinh

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh

Hà Nội: Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh

Hà Nội: Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh

Cô giáo tiểu học đánh 11 học sinh tím chân bị kỷ luật

Cô giáo tiểu học đánh 11 học sinh tím chân bị kỷ luật

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh bầm tím cẳng chân

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh bầm tím cẳng chân

Cô giáo Tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh chính thức nhận kỷ luật

Cô giáo Tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh học sinh chính thức nhận kỷ luật

Vụ cô giáo Hà Nội dùng thước đánh 11 học sinh: Họp khẩn 49 hiệu trưởng

Vụ cô giáo Hà Nội dùng thước đánh 11 học sinh: Họp khẩn 49 hiệu trưởng

Tạm đình chỉ cô giáo đánh học sinh bầm tím chân ở Hà Nội

Tạm đình chỉ cô giáo đánh học sinh bầm tím chân ở Hà Nội

Họp khẩn 49 hiệu trưởng vụ cô giáo Hà Nội cầm thước đánh 11 học sinh

Họp khẩn 49 hiệu trưởng vụ cô giáo Hà Nội cầm thước đánh 11 học sinh

Đình chỉ công tác cô giáo đánh tím chân 11 học sinh

Đình chỉ công tác cô giáo đánh tím chân 11 học sinh

Tạm đình chỉ nữ giáo viên đánh 11 học sinh ở Hà Nội

Tạm đình chỉ nữ giáo viên đánh 11 học sinh ở Hà Nội

Tạm đình chỉ giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh

Tạm đình chỉ giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh

Đình chỉ công tác cô giáo đánh tím chân học sinh do vào lớp chậm

Đình chỉ công tác cô giáo đánh tím chân học sinh do vào lớp chậm

Hà Nội: Tạm đình chỉ giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Tạm đình chỉ giáo viên dùng thước đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Giáo viên tiểu học bị tố đánh gãy thước khiến học sinh tím chân

Hà Nội: Giáo viên tiểu học bị tố đánh gãy thước khiến học sinh tím chân

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Làm rõ vụ 11 học sinh lớp 2 bị giáo viên bạo hành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Làm rõ vụ 11 học sinh lớp 2 bị giáo viên bạo hành

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo quật tím chân học sinh vì vào lớp chậm

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo quật tím chân học sinh vì vào lớp chậm

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo làm rõ vụ cô giáo đánh 11 học sinh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo làm rõ vụ cô giáo đánh 11 học sinh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ giáo viên đánh hàng loạt học sinh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ giáo viên đánh hàng loạt học sinh

Cô giáo đánh tím chân học sinh do vào lớp chậm: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ

Cô giáo đánh tím chân học sinh do vào lớp chậm: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Học sinh lớp 2 vào lớp muộn bị cô giáo đánh tím chân

Hà Nội: Học sinh lớp 2 vào lớp muộn bị cô giáo đánh tím chân

Hà Nội: 11 học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh gãy cả thước, tím bầm chân

Hà Nội: 11 học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh gãy cả thước, tím bầm chân

Giáo viên tiểu học bị tố đánh gãy thước khiến học sinh tím chân

Giáo viên tiểu học bị tố đánh gãy thước khiến học sinh tím chân

Cô giáo đánh học sinh lớp 2 tím chân chỉ vì vào lớp muộn

Cô giáo đánh học sinh lớp 2 tím chân chỉ vì vào lớp muộn

Vào lớp muộn, cô giáo dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh

Vào lớp muộn, cô giáo dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh

Hà Nội: Cô giáo dùng thước kẻ đánh sưng phồng chân học sinh lớp 2

Hà Nội: Cô giáo dùng thước kẻ đánh sưng phồng chân học sinh lớp 2

Cô giáo trường Nguyễn Tri Phương đánh học sinh lớp 2 bầm tím

Cô giáo trường Nguyễn Tri Phương đánh học sinh lớp 2 bầm tím

Nữ giáo viên tiểu học ở Hà Nội đánh thâm tím chân học sinh

Nữ giáo viên tiểu học ở Hà Nội đánh thâm tím chân học sinh