Hai nữ sinh lớp 7 đuối nước khi chơi đùa ở đập xả lũ

Hai nữ sinh lớp 7 đuối nước khi chơi đùa ở đập xả lũ

Thương tâm hai nữ học sinh lớp 7 bị lũ cuốn tử vong

Thương tâm hai nữ học sinh lớp 7 bị lũ cuốn tử vong

Bản tin 8H: Đạn lạc găm trúng cổ nam thanh niên đang nằm trong nhà

Bản tin 8H: Đạn lạc găm trúng cổ nam thanh niên đang nằm trong nhà

Hai học sinh lớp 7 ở Quảng Trị tử vong do đuối nước

Hai học sinh lớp 7 ở Quảng Trị tử vong do đuối nước

Hai nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Hai nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, hai học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, hai học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, 2 học sinh chết đuối thương tâm