Nguyên thiếu tá công an bị truy tố tội lừa đảo được giảm án 1 năm tù

Nguyên thiếu tá công an bị truy tố tội lừa đảo được giảm án 1 năm tù

Lừa chạy trường, chạy ngành, nguyên thiếu tá công an vào tù

Lừa chạy trường, chạy ngành, nguyên thiếu tá công an vào tù

Xét xử nguyên thiếu tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Xét xử nguyên thiếu tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Nguyên thiếu tá công an lãnh 15 năm tù vì lừa chạy việc

Nguyên thiếu tá công an lãnh 15 năm tù vì lừa chạy việc

Lừa chạy việc hàng tỷ đồng, nguyên thiếu tá công an lĩnh 15 năm tù

Lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, nguyên thiếu tá công an lĩnh án

Lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, nguyên thiếu tá công an lĩnh án

Bị cáo, luật sư nói còn đồng phạm, VKS nói 'không'

Bị cáo, luật sư nói còn đồng phạm, VKS nói 'không'

Lừa chạy việc chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, lĩnh 15 năm tù

Lừa chạy việc chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, lĩnh 15 năm tù

Nguyên thiếu tá công an lừa đảo tiền tỉ hầu tòa

Nguyên thiếu tá công an lừa đảo tiền tỉ hầu tòa

Đối tượng nào được khoán công tác phí theo tháng?

Đối tượng nào được khoán công tác phí theo tháng?