Giám đốc bệnh viện nói về vụ nữ tài xế taxi bị bảo vệ đánh vỡ đầu

Giám đốc bệnh viện nói về vụ nữ tài xế taxi bị bảo vệ đánh vỡ đầu

Vụ nữ tài xế taxi ở Huế bị bảo vệ bệnh viện hành hung: Đâu là sự thật?

Vụ nữ tài xế taxi ở Huế bị bảo vệ bệnh viện hành hung: Đâu là sự thật?

'49 gặp 50'

'49 gặp 50'

Tạm đình chỉ công việc 2 nhân viên bảo vệ đánh nữ tài xế taxi nhập viện

Tạm đình chỉ công việc 2 nhân viên bảo vệ đánh nữ tài xế taxi nhập viện

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Xác định danh tính 2 bảo vệ liên quan

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Xác định danh tính 2 bảo vệ liên quan

Nữ tài xế taxi bị 2 bảo vệ Bệnh viện đánh nhập viện

Nữ tài xế taxi bị 2 bảo vệ Bệnh viện đánh nhập viện

Vụ 2 bảo vệ đánh nữ tài xế: Lời bất ngờ của vị Giám đốc

Vụ 2 bảo vệ đánh nữ tài xế: Lời bất ngờ của vị Giám đốc

Điều tra hai bảo vệ bệnh viện đánh rách đầu nữ tài xế taxi

Điều tra hai bảo vệ bệnh viện đánh rách đầu nữ tài xế taxi

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Tạm đình chỉ công việc 2 bảo vệ bệnh viện

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Tạm đình chỉ công việc 2 bảo vệ bệnh viện

Nữ tài xế taxi bị đánh trọng thương tại bệnh viện

Nữ tài xế taxi bị đánh trọng thương tại bệnh viện

Nữ tài xế taxi bị hành hung trong Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Nữ tài xế taxi bị hành hung trong Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Làm rõ vụ 2 bảo vệ bệnh viện đánh trọng thương nữ tài xế

Làm rõ vụ 2 bảo vệ bệnh viện đánh trọng thương nữ tài xế

Nữ tài xế taxi bị bảo vệ bệnh viện đánh vỡ đầu

Nữ tài xế taxi bị bảo vệ bệnh viện đánh vỡ đầu

Nữ tài xế taxi bị 2 người đàn ông đánh rách đầu trong bệnh viện ở Huế

Nữ tài xế taxi bị 2 người đàn ông đánh rách đầu trong bệnh viện ở Huế