Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhiều 'nam thanh nữ tú' sử dụng ma túy

Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhiều 'nam thanh nữ tú' sử dụng ma túy

Cần Thơ: Phát hiện nhóm thanh niên bay lắc tại karaoke Pha Lê

Cần Thơ: Phát hiện nhóm thanh niên bay lắc tại karaoke Pha Lê

Phát hiện 5 'cậu ấm', 'cô chiêu' sử dụng ma túy trong quán karaoke

Phát hiện 5 'cậu ấm', 'cô chiêu' sử dụng ma túy trong quán karaoke

Lại phát hiện trai, gái 'phê' ma túy tại quán karaoke Pha Lê

Lại phát hiện trai, gái 'phê' ma túy tại quán karaoke Pha Lê

Công an phát hiện đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke

Công an phát hiện đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke

Lại phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Karaoke Pha Lê

Lại phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Karaoke Pha Lê