Nữ tạp vụ chiếm đoạt tiền tỷ

Nữ tạp vụ chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt tạm giam một số cán bộ

Nữ tạp vụ lừa chạy việc chiếm 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ lừa chạy việc chiếm 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ 'nổ' là trợ lý Tổng giám đốc tập đoàn quân đội, lừa 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ 'nổ' là trợ lý Tổng giám đốc tập đoàn quân đội, lừa 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng

Mạo danh trợ lý tổng giám đốc để lừa hơn 700 triệu

Mạo danh trợ lý tổng giám đốc để lừa hơn 700 triệu

Tự nhận là trợ lý của giám đốc tập đoàn quân đội, 'nữ quái' lừa 800 triệu đồng chạy việc

Tự nhận là trợ lý của giám đốc tập đoàn quân đội, 'nữ quái' lừa 800 triệu đồng chạy việc