Bỏ phiếu lại, một số nghệ sỹ tên tuổi đã lọt vào danh sách đề nghị xét tặng NSND

Bỏ phiếu lại, một số nghệ sỹ tên tuổi đã lọt vào danh sách đề nghị xét tặng NSND

'Ông hoàng cải lương' Minh Vương được xét tặng danh hiệu NSND ​

'Ông hoàng cải lương' Minh Vương được xét tặng danh hiệu NSND ​

7 hồ sơ được xét lại danh hiệu NSND, trong đó có NS Minh Vương

7 hồ sơ được xét lại danh hiệu NSND, trong đó có NS Minh Vương

NSƯT Minh Vương có tên trong danh sách xét tặng NSND bổ sung

NSƯT Minh Vương có tên trong danh sách xét tặng NSND bổ sung

Thêm 14 nghệ sỹ được đề nghị xét tặng NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu

Thêm 14 nghệ sỹ được đề nghị xét tặng NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu

NSƯT Minh Vương tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND

Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu vượt qua vòng bỏ phiếu lại NSND

Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu vượt qua vòng bỏ phiếu lại NSND