Người dân kiện chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: 'Bác' yêu cầu khởi kiện 3 quyết định

Người dân kiện chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: 'Bác' yêu cầu khởi kiện 3 quyết định

2 nội dung khởi kiện của ông Vinh về việc hủy một phần Quyết định số 4004 và một phần Quyết định số 5255...
Ấn định thời gian xét xử phiên tòa dân kiện Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Ấn định thời gian xét xử phiên tòa dân kiện Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng: Hoãn phiên tòa công dân kiện Chủ tịch Đà Nẵng

Đà Nẵng: Hoãn phiên tòa công dân kiện Chủ tịch Đà Nẵng

Vì sao hoãn phiên tòa công dân kiện Chủ tịch Đà Nẵng?

Vì sao hoãn phiên tòa công dân kiện Chủ tịch Đà Nẵng?

Hoãn phiên tòa kiện Chủ tịch TP Đà Nẵng

Hoãn phiên tòa kiện Chủ tịch TP Đà Nẵng

Hoãn phiên tòa khởi kiện Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Hoãn phiên tòa khởi kiện Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Ngày mai, xét xử vụ án yêu cầu hủy quyết định hành chính của Chủ tịch Đà Nẵng