Công an tỉnh Đắk Lắk bắt vụ vận chuyển gỗ lậu

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt vụ vận chuyển gỗ lậu

Bắt vụ vận chuyển 30m3 gỗ lậu tại huyện M'Đrắk, Đắk Lắk

Bắt vụ vận chuyển 30m3 gỗ lậu tại huyện M'Đrắk, Đắk Lắk

Truy quét lâm tặc, Công an Đắk Lắk phát hiện xe chở 30m3 gỗ trái phép

Truy quét lâm tặc, Công an Đắk Lắk phát hiện xe chở 30m3 gỗ trái phép

Bắt giữ hơn 30 m3 gỗ lậu

Bắt giữ hơn 30 m3 gỗ lậu

Đắk Lắk: Bắt vụ vận chuyển hơn 30m3 gỗ lậu trong đêm

Đắk Lắk: Bắt vụ vận chuyển hơn 30m3 gỗ lậu trong đêm

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo bắt gỗ lậu

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo bắt gỗ lậu

Giám đốc Công an Đắk Lắk trực tiếp bắt xe chở gỗ lậu trong đêm

Giám đốc Công an Đắk Lắk trực tiếp bắt xe chở gỗ lậu trong đêm

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bắt gỗ lậu trong đêm

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bắt gỗ lậu trong đêm

Giám đốc Công an Đắk Lắk chỉ đạo truy quét lâm tặc giữa đêm khuya

Giám đốc Công an Đắk Lắk chỉ đạo truy quét lâm tặc giữa đêm khuya

Giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo truy quét lâm tặc

Giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo truy quét lâm tặc