Bình Phước: Khởi tố 5 bị can vụ cắt tai cô gái nợ tiền

Bình Phước: Khởi tố 5 bị can vụ cắt tai cô gái nợ tiền

Khống chế, đưa con nợ vào lô cao su rồi dùng súng chích điện, cắt tai

Khống chế, đưa con nợ vào lô cao su rồi dùng súng chích điện, cắt tai

Khởi tố nhóm thanh niên chích điện, cắt vành tai cô gái vì món nợ 20 triệu đồng

Khởi tố nhóm thanh niên chích điện, cắt vành tai cô gái vì món nợ 20 triệu đồng

Đòi nợ không thành, cắt tai con nợ

Đòi nợ không thành, cắt tai con nợ

Cô gái bị chủ nợ 'bắt cóc' vào rừng chích điện, cắt tai

Cô gái bị chủ nợ 'bắt cóc' vào rừng chích điện, cắt tai

Cô gái bị chích điện, cắt vành tai vì trả nợ chậm

Cô gái bị chích điện, cắt vành tai vì trả nợ chậm