Tiểu Long Nhân 27 năm trước bị cấm chiếu vì sao?

Tiểu Long Nhân 27 năm trước bị cấm chiếu vì sao?

Tiểu Long Nhân, bộ phim mang lại thành công cho nam chính Trần Gia Nam, đã bị cấm vì một lý do bất khả kháng.