Hơn 20 trai làng cầm dao, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn

Hơn 20 trai làng cầm dao, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn

Họa sĩ vẽ Bác Hồ với thiếu nhi: 'Bức tranh là kỉ vật riêng vô giá của đời tôi'

Họa sĩ vẽ Bác Hồ với thiếu nhi: 'Bức tranh là kỉ vật riêng vô giá của đời tôi'

Vẽ Bác Hồ - những nét vẽ từ trái tim

Vẽ Bác Hồ - những nét vẽ từ trái tim

Lịch sử bức tranh 40 năm treo ở ngã tư Tràng Tiền Hà Nội

Lịch sử bức tranh 40 năm treo ở ngã tư Tràng Tiền Hà Nội

Bác Hồ với mỹ thuật Việt Nam

Bác Hồ với mỹ thuật Việt Nam

Em làm tranh Bác Hồ

Em làm tranh Bác Hồ

Bức tranh 40 tuổi tại ngã tư Tràng Tiền, Hà Nội

Bức tranh 40 tuổi tại ngã tư Tràng Tiền, Hà Nội

Những kỷ vật vô giá

Những kỷ vật vô giá

Chân dung Bác Hồ qua những bức tranh cổ động đặc biệt

Chân dung Bác Hồ qua những bức tranh cổ động đặc biệt

Những câu chuyện về Bác Hồ qua tranh cổ động

Những câu chuyện về Bác Hồ qua tranh cổ động

Chuyện xúc động phía sau bức tranh cổ động nổi tiếng Việt Nam

Chuyện xúc động phía sau bức tranh cổ động nổi tiếng Việt Nam

Kỷ vật riêng vô giá của một họa sĩ

Kỷ vật riêng vô giá của một họa sĩ

Tràn đầy dòng xúc cảm chân dung Hồ Chí Minh từ tranh cổ động

Tràn đầy dòng xúc cảm chân dung Hồ Chí Minh từ tranh cổ động

Triển lãm chân dung Bác Hồ qua tranh cổ động

Triển lãm chân dung Bác Hồ qua tranh cổ động

Bức tranh cổ động Việt Nam ở nhiều bảo tàng thế giới

Bức tranh cổ động Việt Nam ở nhiều bảo tàng thế giới

Trưng bày 60 tác phẩm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày 60 tác phẩm 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động

Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động

Lan tỏa tình yêu Bác Hồ qua tranh cổ động

Lan tỏa tình yêu Bác Hồ qua tranh cổ động

Kỷ vật vô giá trong cuộc đời các họa sỹ vẽ tranh cổ động

Kỷ vật vô giá trong cuộc đời các họa sỹ vẽ tranh cổ động

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động

Những bức tranh cổ động tuyệt đẹp vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những bức tranh cổ động tuyệt đẹp vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xúc động với hàng trăm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Xúc động với hàng trăm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Trưng bày 70 bức tranh 'Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động'

Trưng bày 70 bức tranh 'Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động'

Khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động

Khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động': Những câu chuyện xúc động

'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động': Những câu chuyện xúc động

Xúc động xem 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Xúc động xem 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - góc nhìn từ tranh cổ động

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - góc nhìn từ tranh cổ động

Cảm xúc ẩn sau những bức tranh cổ động về Bác Hồ

Cảm xúc ẩn sau những bức tranh cổ động về Bác Hồ

Chân dung Hồ Chí Minh: Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 - 2011)

Chân dung Hồ Chí Minh: Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 - 2011)