Mỗi năm Việt Nam có khoảng 400 vụ mua bán người

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 400 vụ mua bán người

Mỗi năm có khoảng 400 vụ mua bán người

Mỗi năm có khoảng 400 vụ mua bán người

Công an Việt Nam-Trung Quốc triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

Công an Việt Nam-Trung Quốc triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

Việt Nam – Trung Quốc triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

Việt Nam – Trung Quốc triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

Giải cứu hàng trăm người bị bán sang Trung Quốc

Giải cứu hàng trăm người bị bán sang Trung Quốc

Việt-Trung nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm mua bán người

Việt-Trung nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm mua bán người

Bộ Công an Việt Nam, Trung Quốc hợp tác chống nạn mua bán người

Bộ Công an Việt Nam, Trung Quốc hợp tác chống nạn mua bán người