Nét văn hóa cúng họ rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh

Nét văn hóa cúng họ rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh

Vào ngày rằm tháng Giêng, các dòng họ ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh lại tổ chức nghi thức cúng họ. Tùy theo quy...