Đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động: Ngày càng lớn mạnh

Đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động: Ngày càng lớn mạnh

Hiện nay, đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVC - LĐ) trong tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số...
Các cấp công đoàn chung tay phòng, chống dịch bệnh

Các cấp công đoàn chung tay phòng, chống dịch bệnh

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phòng, chống dịch

Trao tặng quà, hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá gặp khó khăn

Trao tặng quà, hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá gặp khó khăn

Tặng quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá gặp khó khăn

Tặng quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá gặp khó khăn

'Xây dựng điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào thi đua'

'Xây dựng điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào thi đua'

Tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh, Công ty CP đường Quảng Ngãi: Tổ chức đại hội đảng bộ

LĐLĐ tỉnh: Tặng quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Quảng Ngãi: Mới chỉ một doanh nghiệp có nhà ở xã hội cho công nhân

Tiếp tục trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Ngãi

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Đức Phổ

Cờ Tổ quốc cùng ngư dân Lý Sơn ra Hoàng Sa, Trường Sa

Quảng Ngãi: Biểu dương 90 cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Ký kết thỏa thuận hợp tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn