Không khí đô thị ngày càng 'vấy bẩn'

Không khí đô thị ngày càng 'vấy bẩn'

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, không khí tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM bị ô nhiễm nặng...