Nhân viên vệ sinh sân bay cầm nhầm túi nữ trang

Nhân viên vệ sinh sân bay cầm nhầm túi nữ trang

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách

Bắt nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất móc điện thoại trong hành lý

Bắt nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất móc điện thoại trong hành lý

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm hành lý của khách

Bắt giữ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mở hành lý lấy trộm điện thoại

Bắt giữ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mở hành lý lấy trộm điện thoại

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất 'chôm' 2 điện thoại trong hành lý

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất 'chôm' 2 điện thoại trong hành lý

Tạm giữ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm đồ của khách

Tạm giữ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm đồ của khách

Bắt nhân viên sân bay trộm điện thoại của khách

Bắt nhân viên sân bay trộm điện thoại của khách