Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ

Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ

Khen thưởng 2 học sinh nhặt được 14 triệu đồng tìm người trả lại

Khen thưởng 2 học sinh nhặt được 14 triệu đồng tìm người trả lại

Khen thưởng nữ sinh trả lại 14 triệu đồng cho cụ ông đánh rơi

Khen thưởng nữ sinh trả lại 14 triệu đồng cho cụ ông đánh rơi

Nữ sinh lớp 10 nhặt được số tiền lớn cùng bạn tìm người trả lại

Nữ sinh lớp 10 nhặt được số tiền lớn cùng bạn tìm người trả lại

Tặng giấy khen cho học sinh nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Tặng giấy khen cho học sinh nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Nhặt được bọc tiền 14 triệu, 2 học sinh ở Hà Tĩnh nhờ xã phát loa thông báo tìm người đánh rơi

Nhặt được bọc tiền 14 triệu, 2 học sinh ở Hà Tĩnh nhờ xã phát loa thông báo tìm người đánh rơi

Nhặt được tiền, 2 học sinh nhờ xã phát loa thông báo tìm người đánh rơi

Biểu dương hai học sinh trả lại 14 triệu đồng cho người đánh rơi

Hành động đẹp đầu năm học

Nhặt được bọc tiền 14 triệu, 2 học sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Cụ ông cảm kích nhận lại bọc tiền đánh rơi từ 2 học sinh

Nhặt được 14 triệu đồng, 2 học sinh tìm người đánh rơi trả lại

Nhặt được 14 triệu đồng, hai học sinh THPT tìm người trả lại

Nhặt được 14 triệu đồng, hai học sinh THPT tìm người trả lại

Nhặt được 14 triệu đồng, 2 học sinh Hà Tĩnh tìm người trả lại

Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn tích cực đổi mới hoạt động