Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Người đàn ông 2 lần thoát chết dưới họng súng

Người đàn ông 2 lần thoát chết dưới họng súng

Khởi tố kẻ nổ mìn vì mâu thuẫn tình cảm với nữ giáo viên

Khởi tố kẻ nổ mìn vì mâu thuẫn tình cảm với nữ giáo viên

Khởi tố nghi phạm ôm mìn lao vào nhà 'người tình' kích nổ

Khởi tố nghi phạm ôm mìn lao vào nhà 'người tình' kích nổ

Bắt kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết

Bắt kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết

Mâu thuẫn tình cảm, ném mìn vào nhà tình nhân rồi kích nổ

Mâu thuẫn tình cảm, ném mìn vào nhà tình nhân rồi kích nổ

Bắt đối tượng gây nổ mìn tại nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 tết

Bắt đối tượng gây nổ mìn tại nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà 'người tình' mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà 'người tình' mùng 2 Tết

Khởi tố đối tượng ôm mìn đến nổ nhà 'người tình' mồng 2 Tết

Khởi tố đối tượng ôm mìn đến nổ nhà 'người tình' mồng 2 Tết

Ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết vì...ghen

Ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết vì...ghen

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ mìn tại nhà cô giáo sáng mùng 2 Tết

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ mìn tại nhà cô giáo sáng mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ nổ mìn, đốt nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ nổ mìn, đốt nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố đối tượng đưa mìn nổ nhà 'người tình' nghi do mâu thuẫn tình cảm

Khởi tố đối tượng đưa mìn nổ nhà 'người tình' nghi do mâu thuẫn tình cảm

Khởi tố nghi phạm nổ mìn trong nhà nữ giáo viên vào rạng sáng mùng 2 Tết

Khởi tố nghi phạm nổ mìn trong nhà nữ giáo viên vào rạng sáng mùng 2 Tết

Bắt tạm giam nghi can ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Bắt tạm giam nghi can ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố bị can nổ mìn, đốt nhà nữ giáo viên sáng mồng 2 Tết

Khởi tố bị can nổ mìn, đốt nhà nữ giáo viên sáng mồng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông ném mìn vào nhà nữ giáo viên mùng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông ném mìn vào nhà nữ giáo viên mùng 2 Tết

Khởi tố đối tượng nổ mìn nhà nữ giáo viên đêm mùng 2 tết

Khởi tố đối tượng nổ mìn nhà nữ giáo viên đêm mùng 2 tết

Bắt kẻ ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Bắt kẻ ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ mìn tại nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ mìn tại nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết