Khám sức khỏe sau cháy Rạng Đông, hơn một nghìn người được chuyển viện

Khám sức khỏe sau cháy Rạng Đông, hơn một nghìn người được chuyển viện

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Tiếp tục khám sức khỏe cho trẻ mầm non

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Tiếp tục khám sức khỏe cho trẻ mầm non

Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Hàng trăm người dân đến khám sức khỏe

Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Hàng trăm người dân đến khám sức khỏe

Vụ cháy kho Công ty Rạng Đông: Chưa di dời dân?

Vụ cháy kho Công ty Rạng Đông: Chưa di dời dân?

4 đoàn bác sĩ khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống gần Công ty Rạng Đông

4 đoàn bác sĩ khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống gần Công ty Rạng Đông

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Người dân trong khu vực ô nhiễm ùn ùn đi khám

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Người dân trong khu vực ô nhiễm ùn ùn đi khám

Bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống gần đám cháy công ty Rạng Đông

Bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống gần đám cháy công ty Rạng Đông

Hàng trăm người dân đồng loạt đi khám sức khỏe sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Hàng trăm người dân đồng loạt đi khám sức khỏe sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Người dân Hạ Đình đổ xô đi khám sức khỏe sau sự cố cháy nổ

Người dân Hạ Đình đổ xô đi khám sức khỏe sau sự cố cháy nổ

50 người dân đầu tiên ở gần Công ty Rạng Đông đã được khám sức khỏe miễn phí

50 người dân đầu tiên ở gần Công ty Rạng Đông đã được khám sức khỏe miễn phí

Sau vụ cháy Rạng Đông: Lo nhiễm độc, người dân ùn ùn đi khám

Sau vụ cháy Rạng Đông: Lo nhiễm độc, người dân ùn ùn đi khám