Kiểu lôi kéo vào 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Đà Nẵng

Kiểu lôi kéo vào 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Đà Nẵng

'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' lôi kéo học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng

'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' lôi kéo học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng

Đà Nẵng ra cảnh báo khẩn về 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng ra cảnh báo khẩn về 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Hàng chục người bị lôi kéo tham gia 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Đà Nẵng

Hàng chục người bị lôi kéo tham gia 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cảnh báo khẩn về 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng cảnh báo khẩn về 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng cảnh báo tính chất cực đoan của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng cảnh báo tính chất cực đoan của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng cảnh báo tính cực đoan của tổ chức tự xưng là 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng cảnh báo tính cực đoan của tổ chức tự xưng là 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng khuyến cáo về tính cực đoan của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng khuyến cáo về tính cực đoan của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng: Yêu cầu xử lý ngay đối tượng truyền bá 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng: Yêu cầu xử lý ngay đối tượng truyền bá 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Đề nghị giảng viên tuyên truyền tránh để sinh viên bị lôi kéo bởi Hội thánh Đức chúa Trời

Đề nghị giảng viên tuyên truyền tránh để sinh viên bị lôi kéo bởi Hội thánh Đức chúa Trời

Ngăn chặn việc truyền đạo trái phép tại các trường học

Ngăn chặn việc truyền đạo trái phép tại các trường học

Đà Nẵng: Phát hiện nhóm người lôi kéo tiểu thương tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng: Phát hiện nhóm người lôi kéo tiểu thương tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Vì sao nhiều học sinh, sinh viên bị Hội Thánh Đức Chúa Trời mê muội?

Vì sao nhiều học sinh, sinh viên bị Hội Thánh Đức Chúa Trời mê muội?

'Hội Thánh Đức Chúa Trời' hoành hành: Hàng loạt trường Đại học phát cảnh báo khẩn

'Hội Thánh Đức Chúa Trời' hoành hành: Hàng loạt trường Đại học phát cảnh báo khẩn

Trường Đại học đầu tiên ở miền trung phát cảnh báo khẩn về Hội thánh tự xưng

Trường Đại học đầu tiên ở miền trung phát cảnh báo khẩn về Hội thánh tự xưng

Phát hiện 'Hội thánh Đức Chúa Trời' hoạt động lén lút tại Đà Nẵng

Phát hiện 'Hội thánh Đức Chúa Trời' hoạt động lén lút tại Đà Nẵng

Nhóm truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' hoạt động lén lút ở Đà Nẵng

Nhóm truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' hoạt động lén lút ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công an làm rõ người lạ lôi kéo, rao giảng 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng: Công an làm rõ người lạ lôi kéo, rao giảng 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng: Hai đối tượng truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tại chợ Hòa Khánh

Đà Nẵng: Hai đối tượng truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tại chợ Hòa Khánh

Nhóm người thuộc 'Hội thánh Đức Chúa Trời' lén lút truyền đạo phi lý tại Đà Nẵng

Nhóm người thuộc 'Hội thánh Đức Chúa Trời' lén lút truyền đạo phi lý tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Đấu tranh làm rõ người đứng sau 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng: Đấu tranh làm rõ người đứng sau 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Phát hiện 'Hội thánh Đức Chúa trời' hoạt động ở Đà Nẵng

Phát hiện 'Hội thánh Đức Chúa trời' hoạt động ở Đà Nẵng

Công an làm rõ người lạ lôi kéo, rao giảng 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Công an làm rõ người lạ lôi kéo, rao giảng 'Hội thánh Đức Chúa Trời'