Y án đối với 15 bị cáo về tội gây rối trật tự nơi công cộng

Y án đối với 15 bị cáo về tội gây rối trật tự nơi công cộng

Xét xử 20 đối tượng gây rối ở Đồng Nai

Xét xử 20 đối tượng gây rối ở Đồng Nai

Án phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo gây rối trật tự nơi công cộng

Án phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo gây rối trật tự nơi công cộng

Xét xử 20 bị cáo tham gia gây rối ở Đồng Nai

Xét xử 20 bị cáo tham gia gây rối ở Đồng Nai

Hình phạt thích đáng cho 20 bị cáo gây rối trật tự công cộng

Hình phạt thích đáng cho 20 bị cáo gây rối trật tự công cộng

20 người gây rối ở Đồng Nai lĩnh án tù

20 người gây rối ở Đồng Nai lĩnh án tù

Xét xử 20 người kích động gây rối ở Đồng Nai

Xét xử 20 người kích động gây rối ở Đồng Nai

20 đối tượng gây rối tại Đồng Nai lĩnh án từ 8-18 tháng tù

20 đối tượng gây rối tại Đồng Nai lĩnh án từ 8-18 tháng tù