Trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2019, phát động Giải năm 2020

Trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2019, phát động Giải năm 2020

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Báo chí cổ vũ những tấm gương giáo viên, học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Báo chí cổ vũ những tấm gương giáo viên, học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn

Trao giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2019

Trao giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2019

VietNamNet đoạt giải A giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục' 2019

VietNamNet đoạt giải A giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục' 2019

Lễ trao giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2019

Lễ trao giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2019

Trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2019, chính thức phát động Giải năm 2020

Trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2019, chính thức phát động Giải năm 2020