Cứu 10 ngư dân gặp nạn trên biển do thời tiết xấu

Cứu 10 ngư dân gặp nạn trên biển do thời tiết xấu

Cứu nạn thành công 10 thuyền viên tàu cá về bờ

Cứu nạn thành công 10 thuyền viên tàu cá về bờ

Cứu nạn thành công 10 ngư dân tàu cá bị hỏng máy trên biển

Cứu 10 ngư dân tàu cá bị nạn trên biển

Cứu 10 ngư dân tàu cá bị nạn trên biển

Cứu nạn thành công 10 ngư dân tàu cá bị hỏng máy trên biển

Cứu nạn thành công 10 ngư dân tàu cá bị hỏng máy trên biển

Cứu hộ thành công tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu hộ thành công tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

Khẩn trương cứu tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

Khẩn trương cứu tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

Hải đoàn 129 Hải quân đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

Hải đoàn 129 Hải quân đưa ngư dân gặp nạn vào bờ