Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở Đác Lắc

Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở Đác Lắc

Đắk Lắk: Ủy ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin tới Pháp luật Plus vụ cả nhà làm quan

Đắk Lắk: Ủy ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin tới Pháp luật Plus vụ cả nhà làm quan

Làm đường vào 'biệt phủ' quan huyện: Chỉ là ngẫu nhiên?!

Làm đường vào 'biệt phủ' quan huyện: Chỉ là ngẫu nhiên?!

Đắk Lắk cảnh cáo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ea Súp ưu ái người nhà

Đắk Lắk cảnh cáo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ea Súp ưu ái người nhà

Giới thiệu bổ nhiệm người nhà, Trưởng Ban Tổ chức huyện bị cảnh cáo

Giới thiệu bổ nhiệm người nhà, Trưởng Ban Tổ chức huyện bị cảnh cáo

Đắk Lắk: Tham mưu bổ nhiệm người thân, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy bị kỷ luật

Đắk Lắk: Tham mưu bổ nhiệm người thân, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy bị kỷ luật

Đắk Lắk: Cảnh cáo Trưởng ban tổ chức huyện ủy Ea Súp

Đắk Lắk: Cảnh cáo Trưởng ban tổ chức huyện ủy Ea Súp

Kỷ luật Trưởng ban Tổ chức huyện ủy vì tham mưu bổ nhiệm người thân

Kỷ luật Trưởng ban Tổ chức huyện ủy vì tham mưu bổ nhiệm người thân

Ưu ái người thân, trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo

Ưu ái người thân, trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo

Đắk Lắk: Kỷ luật Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Ea Súp

Đắk Lắk: Kỷ luật Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Ea Súp