Tìm thấy thi thể hai cha con trong vụ lật thuyền ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể hai cha con trong vụ lật thuyền ở Quảng Ngãi

Lật thuyền đi đánh cá, bố bị nước cuốn tử vong, con mất tích

Lật thuyền đi đánh cá, bố bị nước cuốn tử vong, con mất tích

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm xuồng đánh cá khu vực Cửa Đại

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm xuồng đánh cá khu vực Cửa Đại

Tìm kiếm hai cha con người đánh cá mất tích trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

Tìm kiếm hai cha con người đánh cá mất tích trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

Quảng Ngãi: Chìm ghe trên sông Trà Khúc, 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Chìm ghe trên sông Trà Khúc, 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Tìm kiếm hai cha con bị lật thuyền mất tích

Quảng Ngãi: Tìm kiếm hai cha con bị lật thuyền mất tích

Quảng Ngãi: Đánh bắt cá, 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Đánh bắt cá, 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Lật ghe trên sông Trà Khúc, hai cha con mất tích

Quảng Ngãi: Lật ghe trên sông Trà Khúc, hai cha con mất tích

Lật thuyền trên sông, hai cha con ở Quảng Ngãi mất tích

Lật thuyền trên sông, hai cha con ở Quảng Ngãi mất tích

Hai cha con mất tích do bị lật thuyền lúc đánh cá

Hai cha con mất tích do bị lật thuyền lúc đánh cá

Đi đánh cá bị chìm ghe, 2 cha con mất tích

Đi đánh cá bị chìm ghe, 2 cha con mất tích

Lật ghe trên sông Trà Khúc, khiến 2 người mất tích

Lật ghe trên sông Trà Khúc, khiến 2 người mất tích

Sóng đánh chìm tàu cá, cha và con gái mất tích

Sóng đánh chìm tàu cá, cha và con gái mất tích

Quảng Ngãi: Đi đánh cá bị chìm ghe, 2 cha con mất tích

Quảng Ngãi: Đi đánh cá bị chìm ghe, 2 cha con mất tích