Sau khởi tố BIDV miễn nhiệm ông Trần Lục Lang

Sau khởi tố BIDV miễn nhiệm ông Trần Lục Lang

Việc ông Trần Bắc Hà bị bắt không ảnh hưởng gì tới hoạt động và quyền lợi của khách hàng tại BIDV

Việc ông Trần Bắc Hà bị bắt không ảnh hưởng gì tới hoạt động và quyền lợi của khách hàng tại BIDV

BIDV: mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng, cổ đông

BIDV: mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng, cổ đông

Ngân hàng Nhà nước: Việc bắt ông Trần Bắc Hà 'không ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV'

Ngân hàng Nhà nước: Việc bắt ông Trần Bắc Hà 'không ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV'

BIDV lên tiếng sau vụ ông Trần Bắc Hà bị bắt giam

BIDV lên tiếng sau vụ ông Trần Bắc Hà bị bắt giam

Vụ khởi tố một số người nguyên là lãnh đạo BIDV: NHNN nói gì?

Vụ khởi tố một số người nguyên là lãnh đạo BIDV: NHNN nói gì?

BIDV lên tiếng sau khi Trần Bắc Hà bị bắt

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn được duy trì ổn định sau sự việc ông Trần Bắc Hà bị bắt

Vụ bắt ông Trần Bắc Hà: 'BIDV sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc'