Ông Trần Lục Lang vừa bị bắt cùng Trần Bắc Hà là ai?

Ông Trần Lục Lang vừa bị bắt cùng Trần Bắc Hà là ai?

Ông Trần Lục Lang vừa bị bắt, hiện còn đang giữ những chức vụ gì?

Ông Trần Lục Lang vừa bị bắt, hiện còn đang giữ những chức vụ gì?

BIDV khẳng định mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng, cổ đông

BIDV khẳng định mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng, cổ đông

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn duy trì ổn định

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn duy trì ổn định

Sau khởi tố BIDV miễn nhiệm ông Trần Lục Lang

Sau khởi tố BIDV miễn nhiệm ông Trần Lục Lang

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc ông Trần Bắc Hà bị bắt?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc ông Trần Bắc Hà bị bắt?

BIDV vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông

BIDV vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc ông Bắc Hà bị bắt

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc ông Bắc Hà bị bắt

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc ông Bắc Hà bị bắt

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc ông Bắc Hà bị bắt

Nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

NHNN và BIDV lên tiếng trấn an khách hàng sau khi ông Trần Bắc Hà bị bắt

NHNN và BIDV lên tiếng trấn an khách hàng sau khi ông Trần Bắc Hà bị bắt

BIDV miễn nhiệm ông Trần Lục Lang sau khởi tố

BIDV miễn nhiệm ông Trần Lục Lang sau khởi tố

BIDV: mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng, cổ đông

BIDV: mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng, cổ đông

Ngân hàng Nhà nước: Việc bắt ông Trần Bắc Hà 'không ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV'

Ngân hàng Nhà nước: Việc bắt ông Trần Bắc Hà 'không ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV'

BIDV khẳng định mọi hoạt động được duy trì ổn định

BIDV khẳng định mọi hoạt động được duy trì ổn định

Thông tin về việc cơ quan điều tra khởi tố một số người nguyên là lãnh đạo BIDV

Thông tin về việc cơ quan điều tra khởi tố một số người nguyên là lãnh đạo BIDV

Ông Trần Bắc Hà bị bắt, NHNN, BIDV nói gì?

Ông Trần Bắc Hà bị bắt, NHNN, BIDV nói gì?

BIDV lên tiếng sau vụ ông Trần Bắc Hà bị bắt giam

BIDV lên tiếng sau vụ ông Trần Bắc Hà bị bắt giam

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về nguyên lãnh đạo BIDV bị khởi tố

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về nguyên lãnh đạo BIDV bị khởi tố

BIDV khẳng định mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả

BIDV khẳng định mọi hoạt động được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả

Vụ khởi tố một số người nguyên là lãnh đạo BIDV: NHNN nói gì?

Vụ khởi tố một số người nguyên là lãnh đạo BIDV: NHNN nói gì?

Ông Trần Bắc Hà bị bắt tạm giam, BIDV nói gì?

Ông Trần Bắc Hà bị bắt tạm giam, BIDV nói gì?

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về nguyên lãnh đạo BIDV bị khởi tố

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về nguyên lãnh đạo BIDV bị khởi tố

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn được duy trì ổn định sau sự việc ông Trần Bắc Hà bị bắt

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn được duy trì ổn định sau sự việc ông Trần Bắc Hà bị bắt

Ông Trần Bắc Hà bị bắt: BIDV khẳng định vẫn hoạt động bình thường

Ông Trần Bắc Hà bị bắt: BIDV khẳng định vẫn hoạt động bình thường

Ông Trần Bắc Hà bị bắt, BIDV khẳng định không ảnh hưởng

Ông Trần Bắc Hà bị bắt, BIDV khẳng định không ảnh hưởng

BIDV nói gì sau vụ bắt ông Trần Bắc Hà?

BIDV nói gì sau vụ bắt ông Trần Bắc Hà?

BIDV nói gì sau vụ bắt ông Trần Bắc Hà?

BIDV nói gì sau vụ bắt ông Trần Bắc Hà?

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn ổn định, đảm bảo lợi ích khách hàng, cổ đông

BIDV khẳng định mọi hoạt động vẫn ổn định, đảm bảo lợi ích khách hàng, cổ đông

BIDV: Việc ông Trần Bắc Hà bị bắt không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng

BIDV: Việc ông Trần Bắc Hà bị bắt không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng

Ông Trần Bắc Hà bị bắt và khởi tố, đại diện BIDV nói gì?

Ông Trần Bắc Hà bị bắt và khởi tố, đại diện BIDV nói gì?