Hơn 400 nhà báo dự Hội nghị Báo chí điều tra châu Á tại Seoul

Hơn 400 nhà báo dự Hội nghị Báo chí điều tra châu Á tại Seoul

Cần nhiều hơn chính sách bình đẳng giới, bảo vệ nhà báo nữ

Cần nhiều hơn chính sách bình đẳng giới, bảo vệ nhà báo nữ

Không để giới tài phiệt can dự sâu vào quản trị quốc gia

Không để giới tài phiệt can dự sâu vào quản trị quốc gia

Hơn 27% nữ nhà báo Việt Nam bị quấy rối tình dục

Hơn 27% nữ nhà báo Việt Nam bị quấy rối tình dục

56% thủ phạm quấy rối tình dục nhà báo nữ là đồng nghiệp, cấp trên

56% thủ phạm quấy rối tình dục nhà báo nữ là đồng nghiệp, cấp trên

Cả nam và nữ nhà báo cũng phải đối diện với nạn quấy rối tình dục

Cả nam và nữ nhà báo cũng phải đối diện với nạn quấy rối tình dục

Một nghiên cứu khẳng định 27% nhà báo nữ Việt Nam từng bị quấy rối tình dục

Một nghiên cứu khẳng định 27% nhà báo nữ Việt Nam từng bị quấy rối tình dục