Châu Tinh Trì đã hết thời?

Châu Tinh Trì đã hết thời?

Châu Tinh Trì từng là cái tên bảo chứng cho phòng vé Trung Quốc. Tuy nhiên, ở mùa phim Tết 2019, ông khiến...