Mở quán cà phê để tổ chức đánh bạc

Mở quán cà phê để tổ chức đánh bạc

Huế: Triệt phá ổ cá độ bóng đá bắt giữ nhiều đối tượng

Huế: Triệt phá ổ cá độ bóng đá bắt giữ nhiều đối tượng

Đột kích quán cà phê bắt hơn 40 con bạc đang cá độ bóng đá

Đột kích quán cà phê bắt hơn 40 con bạc đang cá độ bóng đá

Phá ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê

Cảnh sát đột kích quán cà phê núp bóng cá độ

Cảnh sát đột kích quán cà phê núp bóng cá độ

Phá ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê

Phá ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê

Mở quán cà phê để tổ chức cá độ bóng đá

Mở quán cà phê để tổ chức cá độ bóng đá