Viết và đọc mùa hè 2020 - những điều đặc biệt

Viết và đọc mùa hè 2020 - những điều đặc biệt

Viết và Đọc chuyên đề mùa hè 2020 với sự hiện diện của các nhà văn, nhà nghiên cứu chính trị danh tiếng.
Giọt nắng tràn ly, suy tưởng tràn bờ

Giọt nắng tràn ly, suy tưởng tràn bờ

Mỗi bài thơ tinh kết tựa mỗi hạt cây

Mỗi bài thơ tinh kết tựa mỗi hạt cây

Trần Lê Khánh: Tìm tri kỷ trong những câu thơ

Trần Lê Khánh: Tìm tri kỷ trong những câu thơ

Để thơ không còn phải chịu số phận oan uổng

Để thơ không còn phải chịu số phận oan uổng

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kêu gọi đưa thơ ca trở lại đời sống

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kêu gọi đưa thơ ca trở lại đời sống

Vẻ đẹp 'phi biên giới' trong thơ Trần Lê Khánh

Trần Lê Khánh làm thơ để tìm tri kỷ

Làm thơ chăm chăm tìm 'căn cước' sẽ đánh mất mình

Có một 'Xứ' thơ của Trần Lê Khánh

Lý do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều luôn 'ám ảnh' bởi những chiếc bánh bích - quy

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Hãy mang thơ ca quay trở lại

Trần Lê Khánh: Sự mới mẻ trong thi ca

'Xứ' của nhà thơ Trần Lê Khánh

Những cuốn sách ra đời từ khát vọng

Thi sĩ Trần Lê Khánh: Một hôm đánh rớt thảnh thơi